Економічна правда
Фондові перегони
 

Про Фондові перегони

"Фондові перегони" - це проект, у якому беруть участь компанії з управління активами, брокери інтернет-трейдингу та всі бажаючі спробувати власні сили в інвестуванні у інструменти фондового ринку.

Мета проекту - сприяти розвитку фондового ринку та приватних інвестицій у цінні папери, популяризувати інтернет-трейдинг та інститути спільного інвестування в Україні.

У проекті можуть взяти участь аналітичні відділи інвестиційних компаній, керуючі компанії і окремі трейдери.

Проект складається з трьох частин.

1. "Фондові перегони".

"Фондові перегони" передбачають роботу з віртуальним портфелем акцій. Кожна компанія отримує на свій рахунок 1 мільйон віртуальних гривень та має змогу формувати портфель акцій з найбільш ліквідних цінних паперів, які входять до ринку заявок Української біржі.

Для створення рівних умов та наближення до реальності учасники виконують наступні правила.

1. Кожна компанія-учасник отримує на свій рахунок 1 000 000,00 віртуальних гривень, які може та має використати з метою формування інвестиційного портфеля.

2. Компанія також отримує змогу заморожувати кошти на депозиті строком на 2 тижні, тоді розмір відсотка за цей період складе 0,75%, або майже 19 % річних.

3. До портфеля фонду можуть входити тільки акції, що торгуються на ринку заявок Української біржі. Повний перелік емітентів також буде доступний на сайті проекту. Якщо до ринку заявок буде додано цінні папери ще одного емітенту, до участі в проекті акції цього емітенту будуть допущені через місяць після включення до ринку заявок.

4. Ціна купівлі віртуального пакета акцій здійснюється за котируванням "ask" (на продаж) на момент закриття торгів, продаж - за котируванням "bid" (на купівлю) на момент закриття торгів поточного дня.

5. Результати операційного дня відображаються на сайті проекту не пізніше початку наступного дня. Операції з портфелем повинні бути надіслані не пізніше 18.30 поточного дня, якщо торгівельна сесія закінчується о 16.00 - операції мають бути надіслані не пізніше 17.30

6. Кожна придбана акція має залишатися в портфелі компанії не менше 10 повних операційних днів з моменту покупки.

7. В результаті кожної трансакції з компанії вираховуються 0,1% комісійних від об'єму операції.

8. Сумарна поточна вартість цінних паперів одного емітента не може перевищувати 15% від загальної поточної вартості активів фонду - окрім випадку, коли ліміт у 15% перевищується за рахунок ринкового зростання (чи падіння) вартості акцій.

9. Якщо торги акціями були припинені до 17.00 і в торгівельній системі відсутні котирування, угода купівлі проводиться за ціною останньої угоди плюс половина спреду попереднього дня, а угода з продажу - за ціною останньої угоди мінус половина спреду попереднього дня.

10. У випадку прийняття емітентом рішення про виплату дивідендів, управляючий портфелем в цей день отримує разове право продати акції за ціною попереднього дня.

11. Жодних обмежень на кількість операцій не передбачено.

12. Якщо торги з цінними паперами були призупинені до закриття торгової сесії, або спред визнаний редакцією як "спекулятивний", учасник має право придбати, або продати акції за ціною останньої угоди, скорегованої на половину спреду попереднього дня.

13. Фонд акцій створюється на 9 місяців - з 22 березня до 22 грудня 2010 року. Компанія обирає стратегію роботи з портфелем з метою отримати максимальну дохідність саме за результатами цього періоду.

За результатами "фондових перегонів", оголошується переможець конкурсу у номінації дохідність портфелю, а також за коефіцієнтом Шарпа. Для вирішення усіх спірних питань формується спеціальна комісія "Третейський суд", до складу якого входить редакція "Економічної правди"

2. Конкурс прогнозів.

Аналітики надають власні прогнози за переліком показників, визначених редакцією та важливих для ринку.

Конкурс являє собою інтелектуальні змагання серед аналітичних підрозділів компаній в оцінці динаміки ринку акцій та прогнозуванні результатів діяльності в різних галузях економіки.

Методика складання рейтингу полягає в отриманні балів за правильність прогнозу та нарахування бонусів за більшу кількість правильних прогнозів. За влучний прогноз буде нараховано максимальну кількість балів, яка буде дорівнювати кількості учасників*2. За кожен наступний влучний прогноз, аналітик буде отримувати +3%,+6%, +9% і так далі відсотків до кількості зароблених у прогнозі балів.

За найбільш близький прогноз, аналітик отримує (кількість учасників*2-2) бали, за кожен наступний найбільш близький прогноз він отримує бонуси +2%, +4%, +6% і так далі, якщо в цьому ж заліку буде присутній абсолютно точний прогноз, премія за найбільш близький прогноз буде меншою на 1%.

За кожен наступний менш точний прогноз аналітик буде отримувати на 2 бали менше. Найгірший прогноз завжди буде отримувати 0 балів.

Залік триває з 1 березня 2010 року. Наприкінці 2010 року буде оголошено переможця за результатами конкурсу у номінації "Найкращий прогнозист".

Конкурс "Інтернет-трейдерів"

1. У конкурсі інтернет-трейдерыв взяли участь усі, хто відкриє конкурсний рахунок в акредитованих "Економічною правдою" брокерів.

Сума коштів на рахунку (вартість активів) учасника конкурсу на момент старту проекту не перевищувала 100 тисяч гривень.

Чиста вартість активів за підсумками торгівельної сесії першого дня конкурсу була зарахована як 100%. Переможцем конкурсу став той трейдер, чий портфель показав найбільшу дохідність у відсотках за підсумками конкурсу.

Протягом дії проекту накладався мораторій на зняття коштів з конкурсного рахунку та на його поповнення. У випадку порушення мораторію трейдер вилучається з гри.

Вартість активів перераховувалась в кінці торгівельної сесії на основі котирування bid. Результат відображався у відсотках зміни вартості портфеля порівняно з першим днем проекту.

10. Можливість маржинальної торгівлі та РЕПО-угоди умовами конкурсу не передбачені.

Призовий фонд поділяється на 2 частини: основний та додатковий: основний складатиме еквівалент 8 тисяч гривень, його поділять між собою переможці конкурсу. Про особливості додаткового призового фонду буде повідомлено додатково.